Penanaman Tomato kaedah fertigasi


Alhamdulillah...dalam bulan Ramadhan ini kami sempat mengusahakan tanaman tomato..walaupun pelajar berpuasa, mereka komited untuk menguruskan tanaman ini....adalah diharapkan usaha amali ya dijalankan bukan sahaja mendapat pengetahuan dan kemahiran dari segi teknikalnya tetapi juga dapat menanam aspek softskill..di kalangan pelajar spt..bekerjasama dlm kumpulan, penyelesaian masalah, penampilan, disiplin, berfikir secara kreatif dan sebagainya...

0 comments:

Post a Comment