Alhamdulillah..dipanjatkan kesyukuran ke hadrat ALLAH SWT kerana saya telah membentangkan satu penyelidikan Ilmiah pkt Master Sc. di UPM. Viva telah berlangsung pada 22 April jam 9.00 pagi di Pusat Pengajian SIswazah, UPM. Pengerusi : Prof Turiman Saundi, Examiner : Prof Madya Dr. Abd Patah dan Prof Madya Dr. Rusini, Jawatankuasa Komiti pula ialah Prof Dr. Ramlah Hamzah dan Prof Madya Dr. Ibrahim Nazri. Pembentangan telah dilakukan dikuti dengan sesi soal jawab . Kajian ini adalah berkaitan dengan Kurikulum Vokasional Pertanian. AKhirnya, Pengerusi memaklumkan saya telah LULUS dengan pindaan kecil. Justeru itu, terima kasih kepada semua yang membantu selama ini. Semoga ALLAH SWT yang dapat membalas jasa baik kalian.SEmoga usaha ini menjadi perangsang kepada anak-anak, anak murid, rakan-rakan dam semuanya.

0 comments:

Post a Comment