Projek sistem fertigasi

Rancangan Malaysia ke-9(RMK-9) telah menggariskan bahawa sektor pertanian merupakan enjin pembangunan ketiga negara selepas sektor perkilangan dan perkhidmatan. fokus dalam RMK-9 ialah untuk membangunkan sektor pertanian menjadi 'pertnian baru' melalui pembangun kaedah moden serta teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). sektor pertanian perlu menjadi lebih dinamik dengan meningkatkan produktiviti serta daya saing melalui kegiatan menambah nilai dan menggunakan teknologi moden.

Fertigasi berasal daripada perkataan fertilization dan irrigation. dalam, fertigasi,proses pembajaan dan pengairan diberikan serentak kepada tanaman.fertigasi tergolong dalam kumpulan Hidroponik iaitu pengeluaran tanaman berapa jenis tanaman tanpa menggunakan tanah. secara umumnya,hanya beberapa jenis tanaman sahaja sesuai ditanam seperti tomato,cili,timun,terung,melon dan strawberi.Melalui kaedah fertigasi,ia dapat mengelakkan penyakit akar seperti pythium Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebanyakannya dibawa oleh tanah. kaedah titisan pula mampu membekalkan air dan larutan baja kepada tanaman dengan berkesan tanpa pembaziran.


Objektif
1. Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar mengendalikan sistem Fertigasi dengan teknik yang betul melalui pembelajaran secara 'experiantial learning' .
2.Menerapkan aspek keusahawanan dalam pendidikan pertanian di sekolah dengan papa yang berlaku dalam melahirkan Usahawan Tani yang berpengetahuan dan berkemahiran.
3.Mengatasi masalah 'mismatch' berkaitan pembelajaran pertanian yang dilakuakn di sekolah dengan apa yang berlaku dalam industri semasa khusus dalam sektor pertanian.
4.Menerapkan kemahiran 'Hard Skill' dan 'Employability Skill' seperti yang digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dalam melahirkan modal insan dan tenga kerja yang kompetatif.

0 comments:

Post a Comment